Selecteer jouw regio/taal

Douanedocumenten

Documenten voor invoer, doorvoer en uitvoer

Contact

Douanedocumentatie

Als u gaat importeren uit of exporteren naar een land buiten de Europese Unie (EU), dan moet u de goederen aangeven bij de douane. Hiervoor zijn veel verschillende douanedocumenten nodig, zoals invoer-, uitvoer- en doorvoerdocumenten. Bepaalde documenten en certificaten zijn afhankelijk van het land van bestemming en de herkomst, maar ook van het soort product. Het kan daarom tijdrovend en ingewikkeld zijn om de juiste douanedocumenten compleet te krijgen. Wij verzorgen alle diensten met betrekking tot douanedocumentatie.

Import

Voor de invoer vanuit een niet-Europees land naar een EU-lidstaat is inklaring aan de grens of op de aankomstlocatie van de importeur vereist. Hiervoor moet de importeur of zijn douane-expediteur een invoeraangifte doen en deze indienen bij de douaneautoriteiten om eventuele invoerrechten, btw en andere heffingen te kunnen betalen. Vervolgens worden de goederen in de EU in het vrije verkeer gebracht.

Uitvoer

Voor uitvoer uit de EU naar een niet-EU-land is normaal gesproken een EX-A document vereist. Voor de EVA-landen en de andere landen waarvoor de EU een overeenkomst heeft gesloten tot vaststelling van de “gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer”, wordt een EU-A opgesteld. De douaneautoriteiten gebruiken deze documenten om de zending te verwerken en goed te keuren. Het wordt ook gebruikt om te bewijzen dat de goederen de EU hebben verlaten, wat weer belangrijk is voor de btw. (Toepassing 0% verordening).

Binnen de EU is sprake van vrij handelsverkeer van goederen. Daardoor zijn er geen douaneformaliteiten. Voor export binnen de EU heeft u geen exportdocumenten nodig. Documenten als een factuur, paklijst en vervoersdocument zijn meestal voldoende.

Doorvoer

Voor het verzenden van niet-uniale douanegoederen (goederen die niet zijn ingeklaard/ingevoerd) binnen de Europese Unie is een T1-document nodig. Deze douaneregeling wordt extern douanevervoer genoemd, waarbij belastingen (zoals invoerrechten en btw) niet onmiddellijk na binnenkomst van de goederen in de EU hoeven te worden betaald.

Wanneer goederen van EU-oorsprong of in de EU ingevoerde goederen binnen de EU maar via een niet-EU-land worden vervoerd, is een T2-document nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor vervoer naar Ierland via het Verenigd Koninkrijk of naar Italië via Zwitserland. Deze douaneregeling wordt intern douanevervoer genoemd.

Een T2-document moet ook worden opgesteld wanneer goederen van EU-oorsprong of in de EU ingevoerde goederen worden vervoerd naar een niet-EU-land dat geen lid is van de Europese Unie. Als de EU een overeenkomst heeft gesloten met deze landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland (de EVA-landen) en Servië, Turkije, Oekraïne, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk), dan kan gemeenschappelijk douanevervoer worden toegepast.

Key Features

Training

Opleidingen en trainingen zorgen voor courante skills en kennis.

Deskundig

De jarenlange ervaring van onze adviseurs staat garant voor logistiek evenwicht.

Investeringen

Fenix investeert in mensen, moderne techniek en middelen. Daarmee kunnen we alle logistieke uitdagingen aan.

Warehouse

Fenix beschikt over ruim 21.000 m2 aan veilige opslagruimte op sleutelplaatsen in Nederland.

VAS

Naast de verzorging van transport, opslag en distributie verleend Fenix desgewenst ook Value Added Services.

Multidisciplinair

Onze medewerkers hebben ervaring in diverse facetten van de logistiek.

FAQ

Wij hebben alle expertise in huis om u te begeleiden in het douanetraject. 

Scroll up