Selecteer jouw regio/taal

In- en uitvoerverklaringen

Voor al uw transporten over EU-grenzen

Contact

Invoer- en uitvoeraangiften bij het overschrijden van de EU-grenzen

Wij kunnen invoer-, uitvoer- en doorvoeraangiften voor u verzorgen. Zo bent u er zeker van dat uw invoer, uitvoer en wederuitvoer ongehinderd de EU-grenzen passeert en aan de juiste rechten en heffingen voldoet. Minder vertraging door een vlotte grensovergang is ook een vorm van ontzorging.

Goederenclassificatie

Wij kunnen goederen classificeren volgens de geharmoniseerde naamgeving voor de EU.

Met de vastgelegde codes zoals beschreven in de goederennomenclatuur kunt u uw product nauwkeurig identificeren en nagaan welke tarieven en regels van toepassing zijn. Het is een logische structuur om goederen te classificeren die door douaneautoriteiten over de hele wereld wordt gehanteerd.

Preferentiƫle oorsprong

De EU heeft diverse handelsverdragen gesloten met landen buiten de EU. Zo is er de verlaging of vrijstelling van invoerrechten op elkaars producten die ‘preferentie verlenen’ genoemd wordt. In de verdragen staat welke producten in aanmerking komen voor een verlaagd of nultarief van de invoerrechten.

Bij invoer uit partnerlanden geniet een importeur van dit voordeel, en een exporteur kan zorgen dat zijn niet-EU klant in aanmerking komt voor een vermindering of vrijstelling van invoerrechten. Wij hebben een Approved Exporter (AE) licentie en kunnen eventueel ook optreden als Registered Exporter (REX) namens onze klanten of de juiste factuurverklaringen opstellen per land van bestemming.

Key Features

Training

Opleidingen en trainingen zorgen voor courante skills en kennis.

Deskundig

De jarenlange ervaring van onze adviseurs staat garant voor logistiek evenwicht.

Investeringen

Fenix investeert in mensen, moderne techniek en middelen. Daarmee kunnen we alle logistieke uitdagingen aan.

Warehouse

Fenix beschikt over ruim 40.000 m2 aan veilige opslagruimte op sleutelplaatsen in Nederland.

VAS

Naast de verzorging van transport, opslag en distributie verleend Fenix desgewenst ook Value Added Services.

Multidisciplinair

Onze medewerkers hebben ervaring in diverse facetten van de logistiek.

FAQ

Wij hebben alle expertise in huis om u te begeleiden in het douanetraject.

Wij kunnen u assisteren bij het verkrijgen en invullen van ATA-carnetten.

Scroll up